top of page
376258065_325272446531790_6012707960995905534_n.jpg

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2023

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.09.2023 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (w załączeniu) Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1884.

 

UWAGA! Głosowanie w komisjach wyborczych w USA odbędzie się 14 października 2023 r.

 

Jak zapisać się do spisu wyborców? Poniżej znajduję się informacja, którą możemy udzielać dla naszych obywateli:

 

Wniosek będzie można złożyć na trzy sposoby:

  1. Najprościej i najwygodniej, wypełniając formularz online na specjalnie udostępnionej do tego celu platformie internetowej e-Wybory (https://ewybory.msz.gov.pl/). Rekomendujemy korzystanie z e-Wybory. Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu. Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadza wymagane dane, które usługa weryfikuje komunikując się z rejestrami państwowymi. Aby zgłosić się do spisu przez e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego. Korzystanie z usługi e-Wybory będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r.

lub

  1. pisemnie – pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie) pod adres 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, California 90025

lub

  1. poprzez e-mail – wysyłając wiadomość e-mail do konsula na adres: la.legal@msz.gov.pl z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

UWAGA! Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO znajdują się w załączeniu.

UWAGA! Informujemy, że nie ma możliwości zgłoszenia się do spisu wyborców telefonicznie.

 

  • Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w USA;

  • W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania; w celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się bezpośrednio z Konsulatem (telefonicznie, bądź mailowo);

  • Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 10 października 2023 r.

 

bottom of page