Członkowstwo

Zapraszamy Państwa do Kongresu Polonii Amerykańskiej, by wspólnie dbać o polskie dziedzictwo na terenie Arizony. Do KPA mogą wstąpić tak osoby indywidualne, jak i organizacje. Prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiedniego formularza członkowskiego i dostarczenie go do naszego biura lub dowolnego członkiem zarządu. Osoby indywidualne przyjmowane są do Kongresu na podstawie polecenia dwóch czynnych członków naszej organizacji.

Pay Membership 2021 with PayPal

Zapłać składkę członkowską

za rok 2021 przez PayPal

Zapłać składkę studencką

za rok 2021 przez PayPal